Η πρόταση της «Ελληνικής Λύσης» για κήρυξη ΑΟΖ είναι έτοιμη προς ψήφιση. Η ευθύνη πλέον στην κυβέρνηση.

Του Πέτρου Χασάπη

Οι γνωρίζοντες πολύ καλά τα γεωστρατηγικά θέματα και τα θέματα εξωτερικής πολιτικής (καθηγητές, πολιτικοί, στρατιωτικοί κ.λ.π.) καταγγέλλουν το ελληνικό πολιτικό σύστημα για το γεγονός  ότι έχει καθυστερήσει δραματικά να κηρύξει ΑΟΖ σε όλη την ελληνική επικράτεια, δίνοντας την ευκαιρία στην Τουρκία να πάρει τις πρωτοβουλίες των κινήσεων και να μας αναγκάσει τώρα να τρέχουμε πίσω της.

Η δυστοκία κήρυξης ΑΟΖ οφειλόταν σε δύο παράγοντες. Στον φόβο του πολιτικού συστήματος για τις αντιδράσεις της Τουρκίας και στην απροθυμία των γειτονικών κρατών για συμφωνία με τη χώρα μας καθορισμού ΑΟΖ. Σε κάθε περίπτωση όμως, η κύρια αιτία ήμασταν εμείς οι ίδιοι και συγκεκριμένα το ελληνικό πολιτικό σύστημα, που δεν επεδίωξε σθεναρά επίτευξη συμφωνιών με άλλα γειτονικά κράτη, λόγω του τουρκικού φόβου.

Τώρα, όμως, μετά την εκδήλωση στην πράξη των διεκδικητικών προθέσεων της Τουρκίας, κάθε καθυστέρηση για κήρυξη ΑΟΖ είναι πλέον εγκληματική. Η κυβέρνηση της ΝΔ έχει πλέον συμβιβαστεί με την ιδέα ότι θα συρθεί στη Χάγη, με ένα συνυποσχετικό που ήδη το γράφουν Τούρκοι, Γερμανοί και Αμερικανοί. Θα συρθεί χωρίς καν να έχει κηρύξει ΑΟΖ, χωρίς να έχει καν αντίθετα αιτήματα. Αυτό είναι πέρα από κάθε φαντασία και, αν μη τι άλλο, δείχνει μια πολιτικά φοβική κυβέρνηση η οποία κυριολεκτικά τα έχει χάσει.

Το κόμμα της «Ελληνικής Λύσης», του οποίου ο Πρόεδρός του κ. Κυριάκος Βελόπουλος, από χρόνια φωνάζει για μονομερή κήρυξη ΑΟΖ, κατέθεσε στις 15-1-2020 πρόταση νόμου για μονομερή κήρυξη ΑΟΖ ελλείψει συμφωνίας με γειτονικά κράτη. Η πρόταση αυτή η οποία στηρίζεται στον νόμο 2289/1995 άρθρο 2 παρ. 1 εδ. γ΄, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 156 παρ. 1 του νόμου 4001/2011, ορίζει ότι «ελλείψει συμφωνίας οριοθέτησης ΑΟΖ με γειτονικά κράτη των οποίων οι ακτές είναι παρακείμενες ή αντικείμενες με τις ελληνικές ακτές, κηρύσσεται ρητά ΑΟΖ σε ολόκληρη την επικράτεια, της οποίας το εξωτερικό όριο είναι η μέση γραμμή, κάθε σημείο της οποίας απέχει ίση απόσταση από τα εγγύτερα σημεία των γραμμών βάσης (τόσο ηπειρωτικών όσο και νησιωτικών) από τις οποίες μετράται το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης» Ταυτόχρονα «εξουσιοδοτείται και εντέλλεται ο Υπουργός των Εξωτερικών να καταθέσει άμεσα στον ΓΓ του ΟΗΕ, ρηματική διακοίνωση κήρυξης ΑΟΖ και αντίγραφο χάρτη μεγάλης κλίμακας, στον οποίο θα απεικονίζονται οι γεωγραφικές συντεταγμένες των εξωτερικών ορίων της κηρυχθείσας ΑΟΖ, σύμφωνα με τα ανωτέρω».

Η πρόταση αυτή που υπογράφεται από το σύνολο της ΚΟ της «Ελληνικής Λύσης», κατατέθηκε στη Βουλή στις 15-1-2020, αναρτήθηκε στην επίσημη ιστοσελίδα της Βουλής και ταυτόχρονα διαβιβάσθηκε αρμοδίως στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, προκειμένου να γίνει εκτίμηση του κόστους επιβάρυνσης του κρατικού προϋπολογισμού, εξ αιτίας του νόμου αυτού. Το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους, με την με αρ. πρωτ. 4937/24-1-2020 εισήγησή του, γνωμάτευσε ότι η ψήφιση του νόμου αυτού δεν θα επιφέρει επιβάρυνση στον κρατικό προϋπολογισμό, ούτε κείται εκτός των ορίων που έχουν τεθεί από το Μεσοπρόθεσμο Πλαίσιο Δημοσιονομικής Στρατηγικής.

Μετά και την τελευταία αυτή εξέλιξη, η ανωτέρω πρόταση νόμου για μονομερή κήρυξη ΑΟΖ είναι πλέον στα χέρια της κυβέρνησης έτοιμη προς ψήφιση στη Βουλή. Εναπόκειται στην κυβέρνηση να εισάγει την πρόταση στη Βουλή προς ψήφιση και φυσικά να την ψηφίσει. Σε διαφορετική περίπτωση, η ευθύνη για τις περαιτέρω εξελίξεις σε βάρος των εθνικών κυριαρχικών μας δικαιωμάτων, θα βαρύνει αποκλειστικά την κυβέρνηση της «Νέας Δημοκρατίας».

 

Share