Εισάγονται οι τηλεδιασκέψεις στα δικαστήρια και στα καταστήματα κράτησης καθώς και το ηλεκτρονικό πινάκιο

Εισάγονται οι τηλεδιασκέψεις στα δικαστήρια και στα καταστήματα κράτησης καθώς και το ηλεκτρονικό πινάκιο

Όπως πληροφορούμαστε, θα εισαχθούν στην ελληνική δικαιοσύνη Υπηρεσίες τηλεδιάσκεψης σε δικαστήρια και σωφρονιστικά καταστήματα και παροχή υπηρεσιών ενημέρωσης της πορείας των πινακίων και των εκθεμάτων των δικαστηρίων (Ηλεκτρονικό Πινάκιο).

Για το λόγο αυτό η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ ΑΕ), προχώρησε στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού, προϋπολογισμού περίπου 19 εκατ. ευρώ, για να γίνουν δυνατές οι τηλεδιασκέψεις στα δικαστήρια της χώρας καθώς και η ηλεκτρονική ενημέρωση της πορείας των πινακίων.

Ο διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί με χρήση της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ), μέσω της διαδικτυακής πύλης www.promitheus.gov.gr.

Θέματα που αποτελούσαν ταμπού για αιώνες, τελικά βλέπουμε πως αναγκάζονται να προσαρμοστούν στην ψηφιακή εποχή. Αυτό φυσικά έχει πλεονεκτήματα, αλλά και πολλά μειονεκτήματα. Στο βωμό της ταχύτητας και της μείωσης του κόστους, σιγά σιγά όλα θα γίνουν απρόσωπα και απόμακρα και πολλοί άνθρωποι θα περάσουν στην ανεργία.

Share